Кечээки отчет. Муниципалдык транспортто накталай эмес төлөмдөр 22 миңден ашуун жолу колдонулган. Жарандарга рахмат!