Суроолор жана жооптор

1. ПЕРСОНИФИКАЦИЯЛАНГАН ТУЛПАР КАРТАСЫН КАЯКТАН САТЫП АЛСА БОЛОТ?

Персонификацияланган картанын эки түрү бар:

 • окуучулар үчүн (жашыл түстѳ);
 • жеңилдик каралган категориядагы жарандар үчүн (кызыл түстѳ).

Окуучулардын персонификацияланган картасын мектептен алса болот же сайттан арыз толтурууңуз. Картаны мектептен алуу үчүн ата-энелер тѳмѳнкүлѳрдү кылуусу керек:

 • арыз менен кайрылуу;
 • баланын персоналдык маалыматтарын берүүгѳ макулдугун берүү;
 • окуучунун электрондук түрдѳгү сүрѳтүн берүү;
 • картаны жасоонун акысын тѳлѳѳ – баасы 50 сом (бир жолку жүрүүгѳ 8 сом балансы менен).

МААНИЛҮҮ!  Маалыматты жыйноо процессин, окуучулардын тизмесин түзүү жана картаны жасоого маалыматтарды берүүнү мектептин администрациясы демилгелеши керек.

Жеңилдик каралган категориядагы жарандар үчүн персонификацияланган карта (пенсионерлер, майыптыгы барлар, почтальондор) акысыз берилет. Картаны Тейлѳѳ-борборлорунда жана Бишкек троллейбустук башкармалыгында ачылган атайын жайлардан алууга болот.

Карта даяр болгондон кийин МАБдын кызматкерлери жарандарды бир күнгѳ, бир саатка чакырышат. Мындай система картаны берүү этабында кезек күткѳндѳрдүн санын азайтууга жардам берет. Долбоордун бул этабында 80 миңден ашык жеңилдик каралган карталар берилет.

Тулпар картасын алуу үчүн тѳмѳнкүлѳр зарыл:

 • жеңилдик каралган картаны берүүчү жайга келүү;
 • ѳздүктү ырастаган документти кѳрсѳтүү, Бишкек шаардык транспортунда жеңилдик менен жүрүүнү тастыктаган документти берүү (пенсиондук күбѳлүк, майыптыгы боюнча күбѳлүк, почтальондун күбѳлүгү);
 • жеринен сүрѳткѳ түшүү;
 • картаны алып, алгандыгы боюнча колун коюп берүү.

МААНИЛҮҮ!  Нускама менен таанышыңыз – жеңилдик каралган картаны каерден, кантип алса болот.

2. КАРТАНЫ КАНТИП, КАЕРДЕН АЛСА БОЛОТ?
Картанын балансын  бардык ыңгайлуу жол менен толуктаса болот:
 • Кыргыз Почтасынын почталык бѳлүмдѳрүнѳн
 • UMAI, PAY24 тѳлѳм системасынын терминалдарынан
 • О! мобилдик операторунун терминалдарынан
 • ЭЛСОМ, О!Денги, Balance.KG, MegaPay, MBankOnline, Элкарт Мобайл тиркемелеринен.
3. КАРТАНЫ ЭЛЕКТРОНДУК КАПЧЫК АРКЫЛУУ ТОЛУКТАСА БОЛОБУ?
Картанын балансын тѳмѳнкү тиркеме/капчыктар менен толуктоого мүмкүн:
 • Balance.KG
 • О! Деньги
 • ЭЛСОМ
 • MegaPay
 • Mbank Online
 • Элкарт Мобайл
 • КереметБанк
4. ПЕНСИОНЕРЛЕРГЕ ПЕРСОНИФИКАЦИЯЛАНГАН КАРТАЛАРДЫ АЛУУ ҮЧҮН КАНДАЙ ДОКУМЕНТТЕР КЕРЕК?
Персонификацияланган карталарды алуу үчүн МАБга ѳздүктү ырастаган документти, Бишкек шаарынын муниципиалдык транспортунда жеңилдик менен жүрүүгѳ укук берген (пенсиялык күбѳлүк, майыптыгы боюнча күбѳлүк, почтальондун күбѳлүгү) документтерди тапшыруу жетиштүү. Кѳңүл буруңуздар, Бишкек шаарынын аталган категориядагы жарандары гана акысыз жүрѳ алат.
5. ОКУУЧУНУН ПЕРСОНИФИКАЦИЯЛАНГАН КАРТАСЫН КАНТИП АЛУУГА БОЛОТ?
Окуучунун персонификацияланган картасын мектептен алууга болот. Мектептен алуу үчүн ата-энелер тѳмѳнкүлѳрдү кылуусу керек:
 • арыз менен кайрылуу;
 • баланын персоналдык маалыматтарын берүүгѳ макулдук берүү;
 • окуучунун электрондук түрдѳгү сүрѳтүн берүү;
 • картаны жасоонун акысын тѳлѳѳ – баасы 50 сом (бир жолку жүрүүгѳ 8 сом балансы менен).
МААНИЛҮҮ! Маалыматты жыйноо процессин, окуучулардын тизмесин түзүү жана картаны жасоого маалыматтарды берүүнү, окуучунун сүрѳтүн компания-операторго берүүнү мектептин администрациясы, тактап айтанда, мектептин директору демилгелеши керек.
6. АРЫЗ МЕНЕН КАЙРЫЛГАНДАН КИЙИН КАНЧА УБАКЫТТА КАРТАНЫ КОЛУМА АЛЫП КАЛАМ?
Окуучунун персонификацияланган картасы мектепке арыз берилгенден 10 (он) жумушчу күндүн ичинде берилет. Жеңилдик каралган категориядагы жарандардын персонификацияланган картасы зарыл документтер менен  МАБга кайрылган учурда берилет.
7. КАРТА ЖОГОЛГОН УЧУРДА КАНТИП КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ КЕРЕК?
Персонификацияланган  картаны калыбына келтирүү үчүн ѳздүктү тастыктаган документтер менен оператордун тейлѳѳ борборлоруна кайрылуу керек. Жаңы карта аракеттеги аккаунттун системасына кошулат. Персонификацияланбаган картаны калыбына келтирүүдѳ ал карта сиздин аккаунтуңузга кошулган болушу зарыл. Аны ѳз алдынча https://app.tulpar-card.kg/login.html сайты аркылуу кошсоңуз болот же оператордун тейлѳѳ борборлоруна кайрылыңыз. Авторизацияланган персонификацияланбаган картаны жоголгон учурда алмаштырып алса болот – жаңы карта аракеттеги аккаунттун системасына кошулат.
8. КИМДИР БИРѲѲ МЕНИН АТЫМАН ПЕРСОНИФИКАЦИЯЛАНГА КАРТАНЫ АЛЫП АЛУУСУ МҮМКҮНБҮ?
Жок, документтерди кѳрсѳткѳн учурда да мүмкүн эмес.
9. МЕН КАРТА АРКЫЛУУ БАШКА АДАМДЫН ДА ЖОЛ КИРЕСИН ТѲЛѲЙ АЛАМБЫ?
Стандарттык кѳк карта менен картада баланс толук болгон учурда  каалаган сандагы жүргүнчүнүн  жол киресин  тѳлѳй аласыз,
10. УЛУУ АДАМ ОКУУЧУНУН КАРТАСЫН ПАЙДАЛАНА АЛАБЫ?
Жок, эгерде андай факты аныкталса, персонификацияланган картасы алынып, айып пул салынат.
11. КАРТА ЖАБЫРКАГАН УЧУРДА КАЯККА КАЙРЫЛУУ КЕРЕК?
Оператордук компаниянын тейлѳѳ борборлоруна.
12. ТУЛПАР КАРТАСЫ КАНЧА ТУРАТ?
Картанын баасы – 50 сом (бир жолку жүрүүгѳ 8 сом балансы менен).
13. ЭСЕПТИ ТОЛУКТООНУН МАКСИМАЛДУУ СУММАСЫ КАНЧА?
Балансты толуктоонун максималдуу суммасы – 15 000 (он беш миң) сом.
14. СЕРВИСТИК БОРБОРЛОРДОН ДАЯР КАРТА ЖОКТУГУН АЙТЫШТЫ, МЕН КАНТИП АЛСАМ БОЛОТ?
Жеңилдик каралган категориядагы жарандарга персонификацияланган карталар (пенсионерлер, майыптыгы барлар, почтальондор) акысыз берилет. Карталарды райондук МАБдар уюштурган жайлардан алууга мүмкүн. Аталган категориядагы жарандар үчүн коомдук транспортто жүрүү буга чейин эле акысыз болсо, мындан кийин да ошондой болот. Картаны алуу үчүн
 1. белгиленген убакытта келүү
 2. персонификацияланган карталарды алуу үчүн ѳздүктү ырастаган документти, Бишкек шаарынын муниципиалдык транспортунда жеңилдик менен жүрүүгѳ укук берген (пенсиялык күбѳлүк, майыптыгы боюнча күбѳлүк, почтальондун күбѳлүгү) документтерди тапшыруу жетиштүү (Бишкек шаарынын аталган категориядагы жарандары гана акысыз жүрѳ алат).
 3. жеринен сүрѳткѳ түшүү
 4. картаны алуу
 5. алгандыгы боюнча кол коюп берүү
15. ТУЛПАР КАРТАСЫ КАНЧА УБАКЫТКА ЧЕЙИН ЖАРАКТУУ БОЛОТ?
Тулпар карталарынын пайдалануу мѳѳнѳтү чектелген эмес.
16. КАРТАДАН КАРТАГА АКЧАЛАЙ КОТОРУУЛАРДЫ ЖҮРГҮЗСѲ БОЛОБУ?
Жок
17. КАРТА МЕНЕН КОЛДОГУ ЖҮККѲ ТѲЛѲМ ЖҮРГҮЗСѲ БОЛОБУ?
Ооба, болот, аракеттеги тариф менен тѳлѳсѳ болот.
18. ЭГЕРДЕ ТѲЛѲМ ѲТПѲЙ ЖАТСА, ЭМНЕ КЫЛУУ КЕРЕК?
Карта жѳнүндѳгү билдирүүнү тактоо зарыл, каражат жетпей жаткан болушу ыктымал. Мындай учурда картанын балансын толуктоо керек же айдоочудан 50 сомго карта сатып алуу зарыл. Андай болбосо транспорттук каражаттан түшүп кетүүгѳ тийишсиз. Кѳйгѳй тууралуу сервис-борборго 01312 582000 номери аркылуу кабарлап, маршруттагы катачылыкты кѳрсѳтүңүз.
19. КАРТА СЕЙРЕК КОЛДОНУЛСА, АНДАГЫ БАЛАНС КҮЙҮП КЕТПЕЙБИ?
Картадагы баланс күйүп кетпейт. Эгерде сиз карта менен сейрек пайдалансаңыз, кѳк картаны сатып алып, аны мисалы 100 сомго же ѳзүңүзгѳ ылайыктуу башка суммага толуктап, муниципиалдык транспорттун кызматынан  ѳзүңүз каалаган учурда пайдалана берсеңиз болот.
20. ШААРДЫН ЧЕТИНДЕГИ АВТОБУСТАРДЫН ЖОЛ КИРЕ АКЫЛАРЫН ТУЛПАР КАРТАСЫ МЕНЕН ТѲЛѲСѲ БОЛОБУ?
Азыркы күндѳ болбойт. Бирок бул маселе учурда  иштелип жатат.
21. ТУЛПАР ПОРТАЛЫНА КАНТИП КАТТАЛУУ КЕРЕК?
Жеке бѳлмѳнү https://app.tulpar–card.kg/login.html сайтына кирип, же Тулпар мобилдик тиркемесинен ача аласыз. Катталуу жѳнүндѳ үйрѳтүүчү видеону биздин YouTube каналыбыздан кѳрсѳңүз болот.
22. ТУЛПАР КАРТАСЫН КАНТИП АВТОРИЗАЦИЯ КЫЛУУГА БОЛОТ?
“Идентификаторлор” бѳлүмүнѳн жеке бѳлмѳнү ачкандан кийин картаны кошуп койсоңуз болот. Картаны кошуу жѳнүндѳ үйрѳтүүчү видеону биздин YouTube каналыбыздан кѳрсѳңүз болот.
23. ЖОЛ КИРЕ КАРТАСЫН КАНТИП АЛУУ КЕРЕК?
Жол кире  билетин «Билеттер» бѳлүмүндѳгү жеке бѳлмѳдѳн жана Android үчүн Тулпар тиркемесинен алууга болот. Жолдо жүрүү билетин сатып алуу жѳнүндѳгү үйрѳтүүчү видеону биздин YouTube каналыбыздан кѳрсѳңүз болот.
24. ТУЛПАР КАРТАСЫН ЭМНЕГЕ КАТТОО КЕРЕК?
Каттоо тѳмѳнкү учурларда керек:
 1. Балансты кѳрүүгѳ
 2. Сапарлардын баянын кѳрүүгѳ
 3. Картанын иштешин токтотуп салууга
 4. Жол кире билетин сатып алууга.
Жеке бѳлмѳңүздү  https://app.tulpar–card.kg/login.html сайтынан ача аласыз. Катталуу жѳнүндѳгү үйрѳтүүчү видеону биздин YouTube каналыбыздан кѳрсѳңүз болот.
25. ТУЛПАР КАРТАСЫН КАНТИП КАЙТАРЫП ЖЕ АЛМАШТЫРЫП АЛУУ КЕРЕК?
Оператордук компаниянын сервистик борборлоруна ѳзүңүз кайрылыңыз.
25. ТУЛПАР КАРТАСЫН КАНТИП КАЙТАРЫП ЖЕ АЛМАШТЫРЫП АЛУУ КЕРЕК?
Бул коомдук транспортто жүрүүдѳгү накталай эмес тѳлѳм жүргүзүүчү заманбап электрондук система болуп эсептелет. Келечекте башка шаардык кызматтарды (авто унаа токтотуучу жай, велосипеддерди ижарага алуу, музейлер, театрлар ж.б.)  тѳлѳѳ мүмкүнчүлүктѳрү да каралган.
27. БИР ЖҮРГҮНЧҮ КАНЧА КАРТА САТЫП АЛА АЛАТ?
Персонификацияланган кызыл картаны же жашыл картаны бирден гана ала алат. Персонификацияланбаган картаны алуу чектелбеген.
28. МЕНИН ЖОЛ КИРЕ БИЛЕТИМ БОЛСО, МАГА ТУЛПАР КАРТАНЫН ЭМНЕ КЕРЕГИ БАР?
Жол кире билети – бул бир календардык айдын ичинде чектелбеген санда коомдук транспортто жүрүүгѳ болгон укугуңуз, сиз аны 495 сомго сатып аласыз. Ал эми Тулпар картасы бул сиз валидаторго картаны тийгизүү менен сапарыңызды каттоого мүмкүндүк берген инструмент гана болуп саналат. Ал отчеттуулук функциясын ѳзүнѳ камтыйт. Жалпы алганда, чектелбеген жүрүү үчүн алган «укук» картага бир ай убакытка кошулат. Карта бир айлык убакыт ѳткѳндѳн кийин да ар бир сапарга тѳлѳмдү жүргүзүү менен  колдонула бериши ыктымал.
29. ТУЛПАР КАРТАСЫН АЙДООЧУЛАРДАН САТЫП АЛУУГА БОЛОБУ?
Болот. Картанын баасы – 50 сом (бир жолку жүрүүгѳ 8 сом балансы менен).
30. КАРТАДАГЫ БАЛАНСТЫ КАНТИП БИЛҮҮ КЕРЕК?
Жеке бѳлмѳ, мобилдик тиркеме аркылуу же оператордук компаниянын сервис-борборуна телефон чалуу аркылуу (акыркысы карта жеке бѳлмѳгѳ кошулган учурда гана мүмкүн).
31. БАРДЫК АВТОБУС ЖАНА ТРОЛЛЕЙБУСТАРДА ТУЛПАР КАРТАСЫН КОЛДОНУУГА МҮМКҮНБҮ?
Учурда шаардагы бардык муниципиалдык автобус жана троллейбустарга Тулпар картасынан тѳлѳм алуучу валидаторлор орнотулду. №5, №35 автобустук маршруттарга орнотулган жок, анткени, бул автобустар жеке компанияга тийешелүү.
32. IOS ҮЧҮН ТУЛПАРДЫН МОБИЛДИК ТИРКЕМЕСИ БАРБЫ?
Бар, App Store аркылуу жүктѳп алууга болот.
33. ANDROID ҮЧҮН ТУЛПАРДЫН МОБИЛДИК ТИРКЕМЕСИ БАРБЫ?
Бар, Google Play аркылуу жүктѳп алсаңыз болот.
34. Ийгиликсиз сапар үчүн акчаны кантип кайтарып алууга болот?

Мен троллейбуска / автобуска отурдум, карта менен төлөдүм, бирок унаа иштебей калгандыктан акыркы көздөгөн жерге жеткен жок. Ийгиликсиз сапар үчүн акчаны кантип кайтарып алууга болот??

Айдоочуга барып, акчаны кайтарып берүүнү сурашыңыз керек.
Мындай учурда айдоочу валидаторду кайтаруу режимине которуп, жол акысы төлөнгөн картаны тиркөөгө тийиш.

35. "Тулпар" тиркемесинин акыркы нускасын Android'де колдонуп, иштеп чыгуучуларга аны сынап көрүүгө жардам бергим келет, аны кантип жасасам болот?
Тулпар колдонмосунун жаңы функциялары жалпыга ачык боло электе байкап көргүңүз келсе, мобилдик колдонмонун бета-версиясын жүктөп алсаңыз болот. Бул үчүн, төмөнкү көрсөтмөлөрдү аткарыңыз. 1) Play Market’ке өтүңүз 2) Издөө тутумун колдонуп, Тулпар мобилдик тиркемесин таап, толук маалымат менен баракчага өтүңүз 3) Бета-версия жөнүндө маалыматты табуу (алар барактын эң аягында болушу мүмкүн) 4) Эгер бета-версиясы бар болсо, “Кошулуу” баскычын басыңыз Эскертүү: Тулпар тиркемесинин бета-версиясы туруксуз жана анда каталар болушу мүмкүн. Видеоинструкция