Картанын түрлѳрү:

Кызыл карта

 • акысыз берилет.
 • аны муниципиалдык транспортто жеңилдик менен жүрүүгѳ укугу бар жарандар ала алышат

Бул категорияларга тийешелүүлѳр:

 • пенсионерлер;
 • 1,2,3-топтогу ден соолугуна жана эмгекке жарамдуулугуна жараша мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар;
 • бала кезинен майыптыгы барлар;
 • «Кыргыз почтасы» Мамлекеттик ишканасынын почтачылары;
 • Карта сервистик борборлордо  берилет.

Жашыл карта

 • окуучуларга арналган.
 • Картанын баасы 50 сом, баага бир жолку сапар кирет.
 • Карта мектептерде берилет, ал үчүн арыз берилип, окуучунун аты жѳнүн, персоналдык маалыматтарын жана фото сүрѳтүн берүүнѳ макулдугун бериши керек. Же сайттан арыз толтурууңуз
 • Карта жоголгон учурда мектепке кайрадан арыз жазылып, жаңы картага буюртма берүү зарыл, басып чыгаруу акысы тѳлѳнѳт.
 • Бир айлык жол кире билетинин баасы: – окуучулук (бирдиктүү) 175 сом.

КѲК КАРТА

 • стандарттык карта
 • «Картаны «Кыргызпочтасы» мамлекеттик ишканасынын бѳлүмдѳрүнѳн, О! Megacom, Beeline уюлдук операторлорунун кеңселеринен жана сатуу жайларынан, дүкѳн түйүндѳрүнѳн, аялдамалардын жанындагы чекене дүкѳндѳрдѳн, ошондой эле автобус жана троллейбустардын айдоочуларынан сатып алууга болот.
 • Картанын баасы – 50 сом, баага бир жолку сапар кирет.
  Тулпар кѳк картасынын балансын ар кандай жол менен каалаганча толуктоого болот.
 • Бул карта муниципиалдык транспортто тѳмѳнкү тариф менен жүрүүгѳ укук берет:
 • Бир жүргүнчүнүн бир жолку сапарынын баасы:
  – троллейбуста – 8 сом;
  – автобуста – 8 сом.

Видеолор