Достор! Биз Twitter жана Telegram колдонуучуларынын арасында сынак өткөрүп жатабыз.

Шарттары жөнөкөй: башкаларга үлгү көрсөтүп, транспортто накталай эмес төлөмдөрдү жүргүзүү,
биздин баракчабыздын жазылуучусу болуу же Telegram тобунун мүчөсү болуу, бизге жардам берүү.

Виртуалдык картанын активдүү колдонуучуларын өзүнчө сыйлыктар күтөт! 25-февралда – бир айдын жыйынтыгын чыгарабыз Жеңүүчүлөрдү жакшы жана пайдалуу сыйлыктар күтөт😉