Биз сиздерге кубануу менен долбоорубуздун Visa Ready for Transit Visa глобалдык макамын алганын  маалымдайбыз. Бул bpcbillet (о-сity боюнча жаңы чечим)  чечими транспорттор үчүн дүйнѳлүк тѳлѳм системасы деп таанылды.

Биздин продукт бул жогорку макамды алганына кубанычтабыз, бул мындан ары кыргызстандыктар эл аралык деңгээлдеги каттоодон ѳткѳн электрондук продукт менен пайдалана алышат дегенди билдирет.