АNDROID телефонун колдонуучулары үчүн жаңыланган тиркеме жеткиликтүү.

Тулпармобилдик тиркемесиндесиздер үчүн жеткиликтүү:

– колдонуучулардын транспорттук картаны блокировкалоо/блокировкадан чыгаруусу

– колдонуучулардын транспорттук картаны блокировкалоо/блокировкадан чыгаруусу

– колдонуучулардын транспорттук картаны блокировкалоо/блокировкадан чыгаруусу

– жол кире билеттерин сатып алуу

– сатып алуулардын жаңыланган баяны

– сапардын толук детализациясы: картаны тийгизүү факты, авторизациялоо факты, кѳчүрүү факты

– сапарлар боюнча чыгымдардын диаграммасы

– бир канча түзүлүштѳгү жеке бѳлмѳлѳрдѳ иштѳѳ

– каттоонун жаңыланган процесси

– окутуучу кѳрсѳтмѳлѳр

– сыр сѳздү туура эмес киргизүү аракетинен кийин болкировкаланып калган жеке бѳлмѳгѳ жеткиликтүүлүктү калыбына келтирүү

– тиркемедеги тиркеменин жаңы версиясы тууралуу маалымдоо жана текшерүү

– кол салгысы келгендерге каршы сыр сѳздүн туруктуулугун текшерүү.

Тиркемени Google Play аркылуу жүктѳп алсаңыз болот