Айдоочуга арыз толтуруу

Күн

Сүрөтүңүздүн көлөмүн кичирейтүү үчүн төмөнкү кызматтардын бирин колдонууну сунуштайбыз:

https://imagecompressor.com/ru/
https://www.easy-resize.com/ru/
https://www.iloveimg.com/ru/compress-image